Nakladanie s osobnými údajmi

NAŠE ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aké osobné údaje spracovávame?

Musíme spracovávať určité typy informácií, ktoré sú nutné k poskytovaniu služieb našim zákazníkom a partnerom a k ďalším dôvodom uvedeným nižšie. Medzi tieto informácie patria hlavne:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia, vek účastníka
 • bydlisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo účtu,
 • cookies a GPS dáta,
prípadne (pokiaľ je to nevyhnutné v súvislosti s vybraným zážitkom) údaje o:
 • zdravotnom stave a zdravotných obmedzeniach,
 • špeciálnych schopnostiach (napr. či vlastníte vodičský preukaz, kapitánsky a pilotný preukaz, potápačskú licenciu a pod.).

Z titulu tohoto spracovania Vašich osobných údajov sme podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov tzv. správcom vašich osobných údajov.

Prečo osobné údaje spracovávame?
Zmluva

Niektoré osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli s Vami plniť zmluvu - poskytovať Vám priestor na našich stránkach pre Váš zákaznícky účet, pre výber a rezervovanie zážitkov a procesovania platieb. Niektoré osobné údaje využívame pre komunikáciu s vami, najmä čo sa týka zasielania informácií k našim zážitkom, koordinácie a organizácie čerpania zážitku.

Spätná väzba

Niektoré osobné údaje spracovávame preto, aby sme k nim mohli priradiť Vašu spätnú väzbu a hodnotenie zážitkov, vďaka čomu môžeme naše služby neustále zlepšovať. Vašu e-mailovú adresu zdieľame so spoločnosťou TrustPilot, aby sme vám mohli zaslať automatizovaný formulár spätnej väzby.

Použitie informácií pre jednostrannú komunikáciu

Niektoré osobné údaje spracovávame za účelom zasielania marketingových ponúk a informácií o našich službách a produktoch.

Informácie o zariadení

Pre pohodlnejšie využitie geolokalizačných nástrojov spracovávame i GPS dáta z vašich zariadení (počítač, notebook, tablet, mobil), ktoré ste nám povolením nastavení vašich zariadení povolili získavať.

Používanie cookies

Pre pohodlnejšie využitie funkcionalít nášho webu a integrovaného zákazníckeho systému spracovávame súbory cookies. Jedná sa o dáta zo súborov cookie uložených vo vašom zariadení, vrátane nastavenia a ID súborov cookie.

Súbory cookies ďalej používame pre účely marketingu, t.j. pre zobrazovanie reklám návštevníkom našich stránok v reklamných systémoch tretích strán.

Predávanie osobných údajov partnerským agentúram

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame k poskytovaniu našich služieb, predávame našim partnerským agentúram, ktoré sú voči našej spoločnosti OutdoorTrip SE z pohľadu Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov v určitom rozsahu tzv. spracovateľom. V širšom rozsahu sú samotné agentúry správcom, pretože Vaše osobné údaje spracovávajú napr. za účelom plnenia zmlúv o zážitkoch.

Niektoré z našich partnerských agentúr sú v krajinách mimo EÚ. Takéto agentúry (pokiaľ nie sú z krajín, ktorých právny poriadok podľa rozhodnutia Európskej komisie poskytuje odpovedajúcu ochranu Vašich osobných údajov) sú povinné na základe zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou uzavretých s nami poskytovať Vašim osobným údajom ochranu obdobnú tej našej (jedná sa o zmluvné doložky podľa rozhodnutia komisie č. 2001/497/EC, 2004/915/EC a 2010/87/EU, ktoré môžete nájsť na http://eur-lex.europa.eu).

Vaše osobné údaje sú tak spracovávané v súlade s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov.

Zaistenie ochrany, integrity a zabezpečenia vašich osobných údajov

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením EÚ. Prijímame všetky technicko-organizačné opatrenia, aby sme zaistili odpovedajúcu ochranu, integritu a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Zákonné dôvody k spracovaniu osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame z vyššie uvedených dôvodov na základe tohto tzv. právneho základu:

 • Spracovávanie je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy a našich právnych povinností
 • Spracovávanie je nutné pre zaistenie našich oprávnených záujmov.
Uplatnenie vašich práv ohľadom spracovania osobných údajov

Podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov máte predovšetkým právo na prístup, opravu, prenos a vymazanie vašich údajov. Ďalej máte právo vzniesť námietku a obmedziť určité spracovanie vašich údajov, a to najmä právo nesúhlasiť s tým, aby sme naďalej spracovávali vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, t.j. zasielania marketingových ponúk.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame do doby ukončenia poskytovania našich služieb a produktov alebo do doby uplatnenia vášho práva na vymazanie vašich údajov a ďalej podľa zákonných dôvodov spracovania (napr. účtovnícka archivácia) do doby uplynutia lehoty stanovenej zákonom.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na e-mail gdpr@outdoortrip.com.

Kontaktné údaje správcu

OutdoorTrip SE, Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČ 06784615, e-mail: gdpr@outdoortrip.com

Platné od 10.10.2018